FACULTAS d.o.o.

Holistički

Holizam (od Grčkog holos - sveukupnost) je pristup kojim se tvrdi kako se sustav (biološki, društveni, ekonomski, mentalni, lingvistički) ne može definirati ili objasniti putem svojih pojedinačnih komponenti. Suprotno navedenom, sustav kao cjelina određuje kako se ponašaju njegovi pojedini dijelovi. 

Općenit princip holizma sažeo je Aristotel svojom definicijom kako je "cjelina više nego zbroj njezinih dijelova".

Facultas int d.o.o. u svojem radu primjenjuje upravo holističke znanstvene discipline - Gestalt, NLP, Kibernetiku, Kvantnu fiziku, Sistemski menadžment, Teoriju sustava itd.