FACULTAS d.o.o.

Benefiti za pojedince

Kada su pitali jednog velikog proizvođača koji je njegov glavni proizvod, vlasnik je samo ponovio ime svoje kompanije. Nakon što su ga novinari počeli čudno gledati, pojasnio je: moj je glavni proizvod moja organizacija; sve ostalo su nusproizvodi - majice, hlače, kaputi - onoliko koliko je kvalitetna moja organizacija, toliko su kvalitetni i moji nusproizvodi.

Ljudska su bića sustavi kao i bilo koja druga organizacija. I mi proizvodimo - svoju percepciju svijeta, emotivna stanja, komunikaciju s drugima - Analogijom gornjeg primjera, razina Vašeg ulaganja u osobni razvoj direktno korelira s razinom Vaše nove kvalitete: posla koji radite, odnosa s drugima, internih procesa. Kroz svoj život prolazite noseći sa sobom samo jedno - svoja znanja i osobne kvalitete.

Ulaganjem u osobni razvoj:

  1. Proširujete znanje o tome kako nove vještine, ponašanja i svjesnost utječu na život i kako doprinose organizaciji
  2. Poboljšavate vještine korištene u svakodnevnom radu
  3. Jasnije se i lakše usklađujete sa ciljevima i izazovima koje postavlja organizacija
  4. Povećavate svjesnost o procesu učenja
  5. Povećavate razumijevanje zašto je učenje bitno
  6. Mijenjate učenje iz "događaja" u "proces", koji je povezan sa strateškim ciljevima organizacije