FACULTAS d.o.o.

Ako ste direktor / menadžer

Uvodno: izazovi Hrvatske u EU

Rukovodeće su strukture Europske Unije na svojem zasjedanju 2000. godine u Lisabonu definirale novi strateški cilj: "(...) da postane (EU, op.prev.) najkompetitivnija i najdinamičnija ekonomija u svijetu temeljena na znanju, sposobna za održivi ekonomski rast, uz više radnih mjesta i veću socijalnu koheziju.? Dvije godine kasnije, donesena je rezolucija o "promoviranju doživotnog učenja za sve, razvojem i implementacijom sveobuhvatnih i usklađenih strategija doživotnog učenja."

Od tada do danas pokrenut je golem i kompleksan mehanizam implementacije usvojenih smjernica, čemu je poseban zamah dala srednjoročna revizija Lisabonske strategije koju je provelo Vijeće Europe u proljeće 2005. ("za period 2005.-2008. traži se ekspanzija investicija u ljudski kapital, kao i adaptacija sustava edukacije i treninga kao odgovora na nove zahtjeve za kompetencijama.")

Očito da i mi ? s ograničenim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju - moramo ulagati u ljude i njihovu međusobnu usklađenost, kako bi se razvijali u smjeru maksimalne efikasnosti i efektivnosti neophodne za zahtjevno Europsko i svjetsko tržište. Facultas INT Vam svojim programima, iskustvom i globalnom mrežom suradnika pomaže u navedenim nastojanjima.

Što kažu menadžeri?

U nastavku teksta navodimo dio izjava menadžera o razlozima investicije u osobni i organizacijski razvoj, koje smo grupirali u tri kategorije:

1) razina pojedinaca
2) razina tima
3) razina organizacije


ad 1) razina pojedinaca

Da im pokažem kako mi je do njih stalo?
Da ih motiviram?
Da procijenim njihove mogućnosti?
Da bolje iskoristim njihove potencijale?
Da su realni u svojim očekivanjima?
Da su samostalni?
Da pronalaze nove načine rješavanja problema bez mog angažmana?
Da ostanu u mojoj organizaciji?
Da su zdravi?
Da su emotivno stabilni?
Da su zadovoljni svojim poslom i radnom sredinom?
Da djeluju proaktivno?
Da pokazuju inicijativu?
Da prepoznaju bitno od nebitnog u svojim poslovnim aktivnostima?
Da rade u skladu sa ciljevima tima i strategijom organizacije?
Da budu sposobniji 

ad 2) razina tima

Da slušaju jedni druge, otvoreni za različite pristupe i ideje?
Da se međusobno dobro razumiju?
Da vjeruju jedni drugima?
Da međusobno dijele svoje znanje, informacije i iskustva?
Da donose odluke prosuđivanjem, a ne emocijama?
Da dijele odgovornost, a ne da jedni druge optužuju?
Da postignu sinergiju?
Da se uzajamno poštuju?
Da dijele iste organizacijske, projektne i procesne ciljeve?
Da stave svoj ego u drugi plan?
Da surađuju uz empatiju?
Da jedni druge podržavaju u poslu?
Da imaju konsenzus oko potrebne kvalitete onoga što rade?
Da znaju riješiti međusobne konflikte bez mojih intervencija?


ad 3) razina organizacije

Da postignem željene ciljeve i planove?
Da osiguram zdravo interno natjecanje bez osobnih animoziteta?
Da osiguram brz i točan protok informacija?
Da svi govorimo istim i razumljivim jezikom?
Da osiguram dobru radnu atmosferu?
Da osiguram kanale brze provedbe svojih odluka?
Da nemam veliku fluktuaciju u zaposlenima?
Da osiguram poticajnu organizacijsku kulturu i poslovno okružje?
Da imam dobru vertikalnu i horizontalnu povezanost?
Da maksimalno iskoristim pozitivne aspekte neformalne strukture, a one negativne neutraliziram?
Da postignem željenu dinamiku poslovanja?
Da nas prepoznaju na tržištu po usvojenim vrijednostima?
Da usvojimo znanja i vještine koji su potrebni za poslovanje u novim okolnostima (EU)?