FACULTAS d.o.o.

Testiranje

Psihometrijsko testiranje se sastoji od baterije testova kojima se mjere različiti aspekti osobnosti kandidata.

Testiranje je osobito prikladno kao alat koji pomaže pri odabiru kadrova za radna mjesta s većim stupnjem odgovornosti, ali i kada se želi napraviti procjena već postojećeg kadra s ciljem izrade njihovog plana daljnjeg napredovanja i razvoja.

Rezultati testova su osnova za izradu profila i savjetovanje u kojim područjima osoba može ostvariti najznačajniji napredak i razvoj; kako može graditi bolje poslovne i osobne odnose, emocionalnu stabilnost (bolje podnositi stres), jačati motivaciju, upoznavati i korigirati sebe.

Baterija testova pruža uvid u slijedeće karakteristike osobnosti:

 • Komunikativnosti i društvenosti
 • Oštrini ili blagosti u komunikaciji
 • Socijalnoj vještini i taktičnosti
 • Emocionalnoj izražajnosti (toplini)
 • Emocionalnoj zrelosti i stabilnosti
 • Sposobnosti podnošenja stresa i adaptivnosti
 • Prilagodljivosti i orijentiranosti prema promjenama
 • Operativnosti i praktičnosti
 • Kreativnom potencijalu
 • Motiviranosti
 • Volji i ambicioznosti
 • Samokontroli
 • Dosljednosti, discipliniranosti i karakteru
 • Orijentiranosti ka timskom ili samostalnom radu
 • Poslušnosti ili sklonosti vođenju
 • Povjerenju u odnosima
 • Samorefleksivnosti i samokorektivnosti
 • Samopouzdanju, temperamentu i ergičkoj napetosti
 • Hrabrosti ili plašljivosti
 • Zatvorenosti ili otvorenosti prema ljudima
 • Orijentiranosti ka konkretnim zadacima i sposobnosti za  apstraktno mišljenje
 • Specifičnim intelektualnim sposobnostima i kvalitetama
 • Vjerodostojnosti dobivenih rezultata (nasuprot davanju socijalno poželjnih odgovora)
 • Eventualnim naznakama o dubljim psihičkim poteškoćama kandidata

Temeljem dobivenih rezultata, prilagođavamo cijeli proces edukacije specifičnim potrebama vaše organizacije i tima. Ovako dobiveni podaci su jedan od temeljnih postavki na osnovu kojih se određuju parametri za daljnji osobni i poslovni coaching, odnosno rad na razvoju i kvalitetnijem korištenju potencijala.