FACULTAS d.o.o.

Psihologijsko profiliranje i savjetovanje

Usluga psihologijskog profiliranja i savjetovanja ima za cilj određivanje potencijala kandidata te detaljnog upoznavanja sa strukturom njihovih želja, mogućnosti i motivacijskim faktorima. Kao rezultat, izrađuje se cjeloviti profil kandidata i na temelju njega provodi savjetovanje o područjima u kojima postoji najveći prostor za ostvarenje napretka.

Profiliranje se sastoji minimalno od psihometrijskog testiranja koje izvodi stručni profesor psihologije, te izrade profila, interpretacije rezultata i savjetovanja koje provode isključivo za to posebno educirani stručnjaci.

Proces profiliranja i savjetovanja sastoji se od sljedećih koraka:

  • TESTIRANJE: Baterija testova za upoznavanje strukture ličnosti
  • SAVJETOVANJE: Interpretacija rezultata i razvojno savjetovanje
  • IZVJEŠĆA I PROCJENE
    • IZRADA IZVJEŠTAJA: Izrada cjelovitog izvještaja
    • PROCJENA RADA U TIMU: Opcionalna procjena kandidata u kontekstu tima također, u ponudi je i opcionalna promotivna:
    • POKAZNA PROCJENA: Pokazna procjena, najčešće za osobu naručitelja