FACULTAS d.o.o.

Press

Preuzeto iz časopisa za menadžere i poduzetnike Poslovni savjetnik,
www.poslovni-savjetnik.com

Alan Ivan Blažeković - Jesmo li poslovali mudro
Boris Duras Boris - Zanimanje menadžer ili na koji način izgraditi uspješnu poslovnu karijeru
Martin Piškorić - Kreiranje novih mogućnosti
Samuel Smailbašić i Robert Duras - Moj ritam života