FACULTAS d.o.o.

Osnovne vrijednosti i etički principi rada u Facultasu

 • Visoko vrednovanje osobnog i organizacijskog razvoja - osnovna djelatnost, način unutrašnje strukture i rada te princip vrednovanja organizacije.
 • Podržavajuća organizacija koja svoju viziju realizira kroz razumijevanje, pružanje ljubavi i podrške svim članovima organizacije, partnerima kao i njihovim bližnjima.
 • Samoodržavajuća organizacija - nastojimo razvoj organizacije uskladiti sa svim raspoloživim resursima; prirodni resursi, okolinom, socijalnim kontekstima, materijalni i intelektualni resursi, odnosi i ostale okolnosti i konteksti koje nazivamo resursima.
 • Skrb o drugima i cjelini - skrb o skladu svih odnosa u kojima smo uronjeni, o drugima, o razumijevanju i empatiji i o razvoju organizacije i o razvoju drugih ljudi i organizacije. Iskrenosti težimo i smatramo je vrijednošću u kontekstu skrbi o drugima i cjelini.
 • Skrb i odgovornost o sebi - podrazumijeva osobnu odgovornost za sve aktivnosti koje pojedinac poduzima - svjesnost o stalnom osobnom razvoju - briga o svom zdravlju (prehrana, tjelovježba, san, odmor) - odgovornost za uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa; emocionalna stabilnost i protočnost. Iskrenost prema sebi smatramo vrijednošću u kontekstu skrbi o sebi.
 • Princip sklada - potiče se osobna odgovornost za unutarnji sklad osoba i dijelova organizacije. Također se odnosi na usklađivanje rasta i razvoja pojedinca i organizacije te pridržavanje dogovorenih vremenskih termina unutar organizacije. Prioriteti su pitanje sklada i zdravlja.
 • Poticanje i prihvaćanje različitosti - različitosti se doživljavaju kao bogatstvo.
 • Diskrecija i povjerenje -podrazumijeva diskreciju i skrb o povjerenju na osobnoj razini, na razini pojedinog tima unutar organizacije, kao i diskreciju i povjerenje u odnosima u širem i užem okruženju Facultasa, uključujući suradne firme i klijente organizacije.
 • Ekološki prinicipi - počevši od ekologije uma, čuvamo okoliš, aktivno skrbimo o biološkim kontekstima i ekosustavu.
 • Načelo fleksibilnosti -organizacija postoji radi njenih članova pa se organizacija prilagođava svojim članovima po potrebi i prema promjeni događaja. Pojedinci vode računa o cjelini i organizaciji te odgovaraju na njene potrebe i prioritete u kontekstu njenih događaja. Iako povremeno može jedan ili drugi prevagnuti, ova dva procesa teže ravnoteži.
 • Načelo djelovanja - Svi zaposleni stalno aktivno rade na izgradnji svih navedenih vrijednosti u vlastitom životu i vlastitom djelovanju.
 • Načelo pozitivnosti - djelovanje baziramo na pozitivnim i kreativnim rješenjima.
 • Načelo jednostavnosti i konciznosti.
 • Načelo inkluzivnosti - Facultas svoje poslovanje uključuje svoje partnere širom planete Zemlje, bez obzira na nacionalnost, vjeroispovjest, seksualnu orijentaciju, dob, rasnu ili etničku pripadnost.