FACULTAS d.o.o.

FACULTAS

Facultas, agencija za promociju ljudskih potencijala, pruža usluge osobnog i organizacijskog razvoja. Naši su programi prilagođeni potrebama pojedinaca i grupa (poduzeća): Executive & Life coaching, treninzi, vježbe i seminari, BodySelf™ (skladan razvoj duha i tijela), te Škola Osobnog i Organizacijskog razvoja (ŠOOR).

Aktivno sudjelujemo u daljnjem rastu i razvoju vaše organizacije prenošenjem konkretnih, primjenjivih i učinkovitih znanja i vještina. Programe kreiramo holistički i temeljimo na spoznajama i disciplinama koje predvode znanstvenu spoznaju današnjice (Gestalt, Kibernetika, NLP, Kvantna fizika).

Fokus i usklađenost s vašim potrebama postižemo:

  1. visoko vrednujući princip međusobne suradnje
  2. predanošću vašim potrebama u kontekstu vaše vizije i ciljeva
  3. preciznim utvrđivanjem potreba vas i Vaše organizacije i poslovanja
  4. odabirom i izradom tailor made programa usklađenog s vašim specifičnim potrebama (teme i tempo edukacije)
  5. konstantnom prilagodbom programa vašim aktualnim potrebama i događanjima tijekom rada
  6. brigom da dobivena znanja i vještine postanu efektivni dio vaše svakidašnje prakse
  7. konstantnim praćenjem i provjerom postignutih rezultata
  8. visokim standardima kvalitete u selekciji trenera i metodologiji rada

Što dobivam primjenom Facultas programa?

Osnovna građa od koje su sagrađene naše organizacije su ljudi. Ako bolje upoznate osnovni materijal moći ćete lakše sagraditi organizaciju kakvu želite.
Dr. Robert Duras